"Man er i gode hænder hos jer – jeg synes virkeligt I formår at styre det godt og professionelt, og jeg har prøvet mange konsulenter og kursusholdere" - Rasmus, FGU Øresund

Læring og trivsel skal bygge på sundhed

- hvad er alternativet?


Styrk elevernes forudsætninger gennem et bevidst sundhedslederskab i skoler og ungdomsuddannelser. Vær del af en lokal og national indsats, der løfter sundheden i krydsfeltet mellem læring og trivsel.


Hjælp eleverne til sunde liv med større trivsel,  flere og bedre læringsoplevelser.


Sådan skabes de bedste læringsmiljøer!


Få balance i KRAMS


Alt for mange børn og unge lider i dag under ubalancer i et eller flere af de fem KRAMS områder: 1. Kost, 2. Rygning, 3. Alkohol, 4. Motion og 5. Søvn. KRAMS er afgørende for fysisk og mental sundhed, og dermed for trivsel og læring. Det ved de færreste. En lav KRAMS bevidsthed påvirker vores kognitive og emotionelle kapacitet. Samtidig ændres vores sociale selvforståelse og mødet med andre kan sløres. Ubalancer i KRAMS fører til symptomer, mistrivsel og sidenhen sygdom. Det kan vi gøre noget ved.Sammen kan vi mere !


Vi gør bæredygtigt sundhedslederskab (BS) anerkendt og anvendt som fagligt indsatsområde i kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner, fordi sundhed fremmer den daglige læring og trivsel. Brobygningen mellem alle aktører: kommune, skole, forældre og elever er helt central for at lykkes. Lad os gå i dialog om mulighederne for en bedre KRAMS balance hos jer, samtidig med at I udvikler læringsmiljøet med fokus på øge de fem elementer til trivsel

PERMA: Positive emotioner, Engagement, Relationer, Mening samt At mestre. 

Lad os give eleverne de bedste forudsætninger for

øget trivsel og læring i et langt sundt liv. 


Vi starter med en screening af KRAMS for at vurdere behovet og det konkrete indhold i et forløb. Vi hjælper med at formulere mål, udarbejde plan, og uddanne udvalgte personer til at løfte opgaven i hverdagen.

Efter screening, mål og plan, introduceres til bæredygtig sundhedsledelse for ledelse, bestyrelse, forældre, lærere, pædagoger og elever, så alle oplever ejerskab og lederskab for adfærd og daglige vaner 

Forløbet følges tæt med konkrete sprints på fire uger, så effekten opleves hos alle deltagere. Der gives samtidig støtte til den videre proces i at fortsætte det gode arbejde.og de (nye) gode vaner i læringsmiljøet, så PERMA øges.. 

Vores fælles ansvar


Det kollektive ansvar og engagement for bæredygtig sundhed på tværs af professioner, aldre og kulturer rækker langt ind i læringsrummet, ud i familierne og i samfundet, videre til de kommende generationer. Derfor er samskabelse i det tværprofessionelle arbejde afsættet,

der hjælper børn, unge og voksne til at leve bevidste sunde liv.