Bæredygtigt sundhedslederskab
mulighederne er mange
Der er flere veje til at øge sundheden hos jer. 

Her kan du lade dig inspirere, inden vi finder den rigtige sammensætning for jer.  

SCREENING

Måske har I allerede et tydeligt billede af, hvad status er på KRAMS-balancen hos jer, og ellers hjælper vi til at afdække, som udgangspunkt for den efterfølgende indsats.

INTRO TIL KRAMS & PERMA

De centrale aktører og ambassadører lærer, hvordan de hjælper eleverne med at udvikle det lederskab, som fører til sunde bæredygtige liv og bidrager til optimale læringsmiljøer.

FÅ ALLE MED

Arrangementer for forældre, elever, lærere og pædagoger som giver et fælles afsæt og indsigt. Den bedste forudsætning for at lykkes, er gennem en fælles tilgang.

ELEVER/STUDERENDE

Vi introducerer enkelte klasser og hele årgange for KRAMS og lederskab, der fører til bæredygtige sunde liv. Her og nu fører det til mere trivsel og læring i gode læringsmiljøer.


Vi hjælper elevorganisationer og elevråd med at kende til KRAMS og PERMA og konkrete indsatser.

SKOLE/UNGDOMSUDD.

Sammen skaber vi det forløb, der passer til jer, så lærere og pædagoger får viden og konkrete dialogværktøjer til brug i mødet med både elever og forældre.


Målet er en hverdag, hvor kernopgaven kommer tilbage i fokus og effekten mærkes.

FORÆLDRE

Ved forældremøder og i forældrecirker involveres og engageres forældrene i den fælles opgave, så de kan være den vigtigste støtte og ressource i hverdagen. 


Vi hjælper skolebestyrelser med at sætte PERMA og KRAMS på skolens agenda.

5 dages uddannelse i

Bæredygtigt sundhedslederskabVi tilbyder uddannelsen på jeres institution for alle undervisere og gerne hele personalegruppen. Indholdet justeres og tilpasses jeres konkrete behov og ønsker. Kontakt os for mere information om indhold, priser m.m. Til inspiration kan dagene se ud som følger:

DAG I

Bæredygtigt sundhedslederskab & KRAMS.
Elevforudsætninger, screening og metoder.


DAG II

Kroppens selvhelbredende systermer og den sundhedscoachende tilgang. Træningsbane.


DAG III

Trivsel i læringsmiljøet med afsæt i trivselsteorien PERMA.

Eksemplarisk undervisning, værktøjer til klasseledelse.


DAG IV

Om hjernen, tilstand, gode vaner og fortsat træning af metoder til sunde liv.


DAG V

Implementering og onboarding af elever, kommende kolleger og samarbejdspartnere. Udarbejdelse af bruttokatalog med indsatser.