Rikke Ager

Nanna Paarup

Vores veje krydsedes igen efter en årrække, hvor vi har været optaget af hvert vores faglige felt, begge med fokus på udvikling af mennesker og organisationer. Vores ekspertiseområder i forening kan noget magisk, og hurtigt fik vores samarbejde mål  og retning.


Med afsæt i vores mangeårige viden og erfaringer samt nyeste forskning i trivsel, sundhed og læring hjælper vi - sammen med skoler og forældre - børn, unge og voksne til sunde, bæredygtige liv. I vores netværk har vi mødt stor interesse og opbakning for denne fælles rejse, og vi glæder os til at dele med verden. 

Rikke Ager

I 2015 kiggede jeg ind i tre udskolingsklassers KRAMS sundhed og livsstil, som gæsteunderviser. Formålet var at finde ud af om KRAMS gav genklang. Eleverne blev screenet i deres selvople-vede KRAMS ståsteder. De scorede sig  fra 1-10. De blev hurtigt klar over, at her var en mulighed for at forstå sig selv og egen adfærd på ny. Med coachende teknikker lavede hver elev en prioritering og en personlig plan for, hvordan de kunne rette op på hver deres KRAMS fundamenter i eget liv. De vidste det allerede intuitivt.


Det samme vil jeg gerne give til alle skoler og ungdoms-uddannelser, så den iboende sundhedsintelligens bliver forløst. Sammen kan vi hjælpe flere til mere energi og læring med sundhedslederskabet som fælles faglig genvej.

Siden jeg var ganske ung, har jeg sundhed interesseret mig, og jeg har en fornemmelse af, at min krop har været 100% optaget af mig, uden jeg var klar over det. Jeg blev ikke syg med børnesyg-dommene, selvom jeg var eksponeret. Min fysiske krop har endnu ikke godtaget sygdom, selvom livet ikke er skånsomt. Men hvad gør immunforsvar så forskellige fra person til person? Og hvilken betydning har vores livsstil på vores helbred, på vores trivsel, læring og for de liv, vi lever? Hvorfor bliver nogle syge, andre ikke? Den videnskab har optaget mig hele livet.


I 1998 blev jeg sygeplejerske med speciale indenfor børn og familier, sundhed, sygdom og forebyggelse. Og siden 2006 har jeg fungeret som proceskonsulent, sundhedscoach, formidler og forfatter med fokus på sundhedslederskab og livsstils indvirkning på, hvordan vi holder os raske længst muligt både i sundheds-væsnet, i beskæftigelsesindsatser og i større private virksomheder. 


ra@sundeskoleliv.dk

+45 2625 3921

Nanna Paarup

De sidste 15 år har jeg beskæftiget mig med at udvikle læringsmiljøer i skoler og ungdomsuddannelser, i team-samarbejde og professionelle læringsfællesskaber. Da jeg første gang stødte på Jenkins Curve, der viser hvordan engagementet og læringslysten daler hos elever fra 0.-9. klasse, blev jeg for alvor opmærksom vigtigheden af denne mission.


Med mål om at skabe livsduelige unge, der kan finde vej, trives og lære hele livet, er der brug for at gå helt konkret til værks og skabe virkelig gode udviklende læringsmiljøer. Så hvordan giver vi lærere, pædagoger og elever de bedste forudsætninger for at lære og trives? Hvad skal der til? Hvordan ser det ud?


Tilbage i 2013 var jeg den første, der færdiggjorde min master i positiv psykologi i Danmark, og under uddannelsen blev jeg introduceret til Martin Seligmans trivselsteori PERMA, som fremhæver fem centrale trivselsfaktorer: Positive emotioner, Engagement, Relationer, Mening samt At mestre. Det blev startskuddet til min optagehed af det som internationalt omtales PosEd (Positive Education), som kobler læring og trivsel.


Der har i en årrække været diskussion om, hvorvidt PERMA skulle suppleres med et +H (for health). Og da jeg mødte Rikke blev fundamentet ift. sundhed sat i fokus. Jeg har i alle årene som selvstændig observeret undervisning, givet sparring og feedback samt undervist lærere og pædagoger i god og engagerende undervisning gennem konkrete værktøjer til klasseledelse og udvikling af samarbejdet. I observationerne har jeg set mange versioner af elever, der havde udu i KRAMS balancen. Noget som får betydning for alle i lokalet og for effekten af undervisningen. 


Jeg har skrevet 15 bøger og faciliteret udviklingsforløb og undervisning på skoler i både ind- og udland. Jeg er optaget af adfærdsdesign i hverdagen og af, hvordan vi indarbejder gode rutiner og vaner. De små ting, der gør en stor forskel. Hvis vi giver alle elever de bedste forudsætninger, vil mange ting bliver lettere i undervisningen, og vi vil styrke trivslen og øge læringen. 


np@sundeskoleliv.dk

+45 2222 3552


Lad os ændre liv - sammen


Vi starter med at afdække status for "PERMA" & "KRAMS" som udgør faktorerne

i trivsel og sundhed, inden vi sammen tilrettelægger jeres forløb,

med øget sundhed, læring og trivsel som effekt.