Vigtig viden

Vores tilgang og arbejde tager udgangspunkt i

forskning, undersøgelser, rapporter, bøger og artikler.

Her får du viden og links til mere...
 • I 2015 sov 40 % af de unge mindre end 7 timer. Mennesker med søvnunderskud har dobbelt så stor risiko for at udvikle mental sygdom.

 • Teenagere har brug for 9-10 timers søvn, men kun ca. 3% lever sådan. Det har stor betydning for den emotionelle og fysiske udvikling, men også frontallappen udvikler sig dramatisk i teenageårene og er afgørende for evnen til problemløsning.

 • 1 times søvnunderskud kan kognitivt svare til forskellen mellem en elev i 4-klasse og 6-klasse. Én time giver altså to års kognitiv tilbagegang.

 • Børn med søvnunderskud udviser samme symptomer som børn med ADHD, viser dansk undersøgelse
  (KILDE: CHRIS MacDonald: Livets ligning).
 • 15% af vores unge har en psykiatrisk sygdom, før de fylder 18 år. kilde: https://sciencenews.dk/da/status-saa-mange-boern-og-unge-i-danmark-faar-stillet-en-psykiatrisk-diagnose 

  https://www.dr.dk/nyheder/indland/mange-boern-mistrives-fem-aar-foer-psykiatrien-finder-ud-af-de-har-autisme-og-adhd


 • Forbruget af nikotinpræparater stiger og blandt de 15-25 årige er det nu på knap 13 %, og 19% af de 19-årige mænd. Læs mere om sundhedsstyrelsens undersøgelse for 2022 her.


 • Ungeprofilundersøgelsen på BørnUngeLiv er en spørgeskemaundersøgelse om unges sundhed, trivsel og risikoadfærd, som deltagerkommuner i BørnUngeLiv kan gennemføre en gang om året. Ungeprofilundersøgelsen indeholder to undersøgelser: Én målrettet 7., 8. og 9.-klasser og en målrettet alle unge mellem 15-30 år (10. klasse, ungdomsuddannelser, unge uden for uddannelse og/eller arbejdsmarked). Ungeprofilundersøgelsen er et praksisnært værktøj udarbejdet i et tæt samarbejde mellem kommuner, forskningsinstitutioner, styrelser og ministerier. Undersøgelsen giver de deltagende kommuner mulighed for at monitorere og tilrettelægge det forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet. Læs mere på www.boernungeliv.dk


 • Nationale trivselsmålinger for børn og unge i folkeskolen og på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Alle folkeskoler, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser skal ifølge lov gennemføre årlige trivselsmålinger. Resultaterne kan aflæses på skoleniveau på folkeskoleområdet. Det er fortsat uvist, hvordan resultaterne kan bruges i forhold til trivselsmålinger på gymnasier og erhvervsuddannelser. Læs mere på www.uvm.dk

 • Skolebørnsundersøgelsen (HBSC) gennemføres hvert fjerde år og er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children – a WHO Collaborative Cross-National Survey, som nu omfatter 42 lande. Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af spørgeskemaer og leverer data om 11-15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge. Læs mere på www.hbsc.dk

 • European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) gennemføres hvert fjerde år. Den indeholder spørgsmål om 15-16-åriges erfaringer med alkohol, tobak og hash i Danmark og en række andre europæiske lande. Læs mere på www.espad.org

 • Danskernes Rygevaner er en undersøgelse af voksenbefolkningen rygevaner (15 år +), der gennemføres hvert år. Data er ikke repræsentativ på kommunalt niveau. Læs mere på www.sst.dk

 • Den Nationale Børnedatabase indeholder data om danske børns højde og vægt samt data om, hvor mange nyfødte, der bliver udsat for tobaksrøg i hjemmet, og hvor længe spædbørn bliver ammet. Data findes på kommune niveau. Læs mere på www.esundhed.dk

 • Overvægt rammer skævt. I indskolingen er ca. 13 procent af børnene overvægte, mens det er ca. 18 % i udskolingen. https://www.dst.dk/da/TilSalg/perspektiv/2021/2021-08-17-overvaegt-blandt-boern-rammer-skaevt

 • Inspirationsmateriale til kommunale indsatser om mad, bevægelse, leg, rusmidler, tobak, alkohol, trivsel og mental sundhed. https://www.kl.dk/media/27759/sammen-om-boern-og-unges-sundhed-og-trivsel.pdf

 • Diverse rapporter om unges sundhed og trivsel, overvægt, mental sundhed, alkohol, digitale vaner m.m.. https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/unge

 • 81 procent af de unge er parate til at forbedre deres egen sundhed. 68 procent vil kæmpe for, at deres familie bliver sundere og 63 procent vil kæmpe for, at verden bliver sundere. Sundhedskampagner og skolens undervisning skal justeres for at ramme de unges engagement.https://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/unge-vil-kaempe-for-sundhed/Del, hvis du kender til ny forskning


Vi vil gerne høre fra dig, hvis du kender til nye undersøgelser, som kan gøre os alle klogere på KRAMS-faktorerne og de unges liv, trivsel, læring og vaner. Vi er altid på udkig efter inspiration, så hjælp på vej, hvis du har vigtig viden, som kan hjælpe med at gøre en forskel.